znak SDH Onšov

Kostel svatého Martina

Farní kostel v Onšově má své počátky v roce 1256. Tehdy pán na Onšově Markvart z Onšova postavil ve slohu románském dnešní loď kostela a s ní románskou věž s jasnými pevnostními prvky (malá střílnová okénka). Při opravách omítky se našly fragmenty kamenných ostění oken. O století později, tedy ve druhé polovině čtrnáctého století, byl ke stávající lodi přistavěn goticky klenutý presbytář a sakristie, rovněž původně klenutá.

Při větších opravách, které proběhly v letech 1699 a 1761, byla prolomena zbarokizována okna v lodi a přistavěna asi o jednu třetinu věž s horními okny. Ve čtyřicátých letech dvacátého století byla pak všechna okna osazena barevnými vitrážemi. Poslední větší oprava byla provedena v roce 1948.

Ze zařízení kostela je nejstarší velký zvon Marie, na kterém uvádí nápis, že jej "ke cti Panny Marie ulil roku 1493 mistr Ptáček na Horách Kutných". Zápis ve farní kronice uvádí, že ze stejné doby byl i zvon "Umíráček", který však propadl rekvizici v první světové válce, stejně jako zvon "poledník" zasvěcený sv. Jakubu a sv. Danielovi vážící 303 kg a pocházející z roku 1747. Třetí ze zrekvírovaných zvonů vážil 55 kg a nesl jméno Václav. V meziválečném období byly pořízeny dva menší zvony a ve druhé světové válce bohužel opět zrekvírovány. Dne 4. listopadu 1962 byly pořízeny a zavěšeny dva nové zvony vyrobené v podniku Kovolit z České u Brna. Jeden nese název "Sv. Vojtěch" a druhý, "Umíráček", nápis "V kříži je spása".

Bohatě vyřezávané chórové lavice a vyřezávaná Golgota pocházejí z roku 1699. Cínová křtitelnice byla darována zdejšímu kostelu rytířem Hraběšínským z Hraběšína pravděpodobně roku 1582. Oltáře pocházejí z poloviny 19. století, oltářní obrazy na hlavním oltáři namaloval v téže době plzeňský malíř I. Herzog. Obraz "Svatý Martin" je originál. Obraz "Proměnění Páně" je kopie obrazu slavného italského mistra, jehož originál se nachází v Kroměříži. Původní dva obrazy jsou uloženy. Varhany daroval zdejšímu kostelu jako patron v polovině 19. století pražský arcibiskup kardinál Schwarzenberg. Nejmladší ze zařízení jsou "jesličky" zakoupené u Chrámového družstva v Pelhřimově ve 40. letech 20. století.

sv. Nepomucký Po husitských válkách v Onšově farnost zanikla, po třicetileté válce sem dojížděli premonstrátští kněží z Vojslavic a Senožat. Farnost byla v Onšově obnovena až roku 1856. Budova fary pochází z roku 1815. Matriky jsou v onšovské farnosti vedeny od roku 1680. Přilehlý hřbitov naposledy byl rozšířen v letech 1937 - 1938.

Na kopci Hůrka (nebo Hůra) nad Onšovem stál kostel z 10. století. Tento první, tehdy dřevěný kostel, dal postavit kolem roku 980 vévoda zlický Slavník. Za tři roky potom byl kostel vysvěcen druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem. V roce 1392 roku byl v Červené Řečici na letním pobytu se svým představeným arcibiskupem Janem z Jenštejna vikář Kapituly pražské doktor Svatého písma Jan z Pomuku, neboli Jan Nepomucký, a o pouti v Onšově kázal. Rytíř Protivoj Čeče z Onšova v letech 1261-1267 kostel rozšířil. Za husitských válek však tento kostel lehl popelem, znovu byl nově postaven roku 1693, zařízen a zasvěcen Proměnění Páně, v roce 1785 zrušen a roku 1818 zbořen. Částečně se zachovaly pouze náhrobní kameny (s erby rodu Lukaveckých z Lukavce) z konce 16. století, které jsou nyní vsazeny do zdi současného kostela sv. Martina.

1690-1693 Zikmund Alexius Bernbroch
(od r.1693 opat želivský)
1874-1875 Mořic Budecius
1875-1876Václav Švec
1693-1709Hroznata Glos1876-1880František Kalina
1709-1719Petr Lustig1880-1881Martin Voldřich
1719-1723Ambrož Schönhanzl1881Josef Frolík
1723-1762 Martin Křížek - všichni členové
řádu premonstrátů
1881-1882 František Pelikán
1882Martin Voldřich
1762-1764Jiří Payer - první světský kněz1882-1888František Fiala
1764-1768Kašpar Peithner1888Josef Kotel
1768-1772Jindřich Růžička1888-1889Josef Papež
1772-1801David Strnad1889-1894Antonín Kotal
1801-1806Daniel Morávek1894-1896Martin Voldřich
1806Antonín Blažej1896Jan Mareš
1806-1814František Vazač1896-1899Josef Bouše
1814Josef Janda1899František Roubík
1814-1815Antonín Graf1899-1928Antonín Stulík
1815-1823Václav Vojtěch Strecker1928-1940František Roubík
1823Vojtěch Šohaj1940-1942Rudolf Laňka
1823-1827František Šolle1942-1961Karel Přibyl
1827Matěj Pixa1961-1973Bohumil Hassman
1827-1840Alois Mrázek1973-1984ThDr. Augustin Malý
1840-1841Martin Šeinoha1984-1988Václav Motejl
1841Jan Peyrek1988-1990Karel Plavec
1841-1848Martin Tůma1990-1997Jaroslav Gottfried
1848Vojtěch Holý1997-dosudJosef Marian Labuda
1848-1854Jan Kalina
1854-1856František Boš
1856-1861Matěj Mikota- první farář
1861-1867Václav Čechman
1867-1869Alois Skala
1869-1870Václav Koral
1870-1874František Emmer

nastavit jako homepage přidat k oblíbeným