znak SDH Onšov

D / Zaměstnání, služby a živnosti mezi válkami

V meziválečném období se na území obce nacházely menší zemědělské usedlosti - viz níže. Zbytek tvořili drobní zemědělci závislí na výdělečné práci u sedláků a ve dvorech.

  • 1 statek o výměře větší než 100 měr (přibl. 19 hektarů) polí (Duffek - Horka)
  • 3 statky 50-60 měr (asi 9 hektarů) - Langr, Jaroš - Nový Dvůr, Jaroš - Chlovy

Řemeslníků v Onšově bylo velmi mnoho, a tak se můžeme pouze divit, jak se všichni v tak malé obci mohli uživit.

Toto je stav k 1. lednu 1925
obuvníci-Karel Boháček č.p. 7, Alois Svoboda č.p. 19, Antonín Moučka č.p. 48
pekaři-Josef Svoboda č.p. 8, Karel Fiala č.p. 50
hokynáři-Jakub Kořínek č.p. 17, Josef Most č.p. 67
zedníci-Vojtěch Brož č.p. 18, František Brož - nový dům bez č.p.
krejčí-Alois Maleček č.p. 23, Josef Vodrážka č.p. 63
kovář-Augustin Hoda č.p. 27, Josef Chmel č.p. 35
obchodníci-Simon Lederer č.p. 28, Ludvík Pfeffer č.p. 52
mlynář-Alois Pinkas č.p. 30
tesař-Josef Brož č.p. 32
řezník-František Kulík č.p. 33, Jaromír Kovář č.p. 38 - zároveň i hostinští
koláři-Vincenc Ješátko č.p. 64, František Jaroš č.p. 68
sedlář-Antonín Scheichelbauer č.p. 56
pokrývač-František Rathán č.p. 64
truhlář-Karel Havel č.p. 44
bednář-Jan Kameš č.p. 43
strážník-Antonín Volf č.p. 45

Obecní chudí bydleli v chudobinci. Ve dvou místnostech jich žilo 18. V ratejně na Horce žilo 25 čeledínů a dělníků, v Onšově 21 a stejný počet žil i v ratejně na Novém Dvoře. Ta byla po roce 1923 přestavěna na byt pro nového majitele Jaroše.


Ještě několik statistických údajů:

- jak se v Onšově před druhou světovou válkou pilo pivo ve srovnání s rokem 1975:

Roční spotřeba piva se pohybovala kolem 17 - 20 hl před válkou. V roce 1975 se týdně vytočily 2-3 hl piva, což za rok představuje přibližně 160 hl. Rekordem asi zůstane množství vypité o jedné pouti v době, kdy místní hostinec provozovala paní Kapková - 15 hl za den.

- zajímavý je také soupis hospodářského zvířectva z roku 1925, kdy bylo v obci sečteno:

27 koní, 225 kusů hovězího dobytka, 82 koz, 82 prasat, 60 králíků, 739 slepic, 69 hus a 5 kachen


<< zpět na historii obce Onšov

nastavit jako homepage přidat k oblíbeným